Zapisy na obiady na rok szkolny 2022/23

Zapisy na obiady na rok szkolny 2022/23 przyjmowane będą od 22 sierpnia w pokoju księgowości ( 07-08 )

Proszę przynieść wypełniony druk który znajduje się w załączeniu.

Umowa

Druki będą również do pobrania na portierni od 1 sierpniu 2022 r.