Strona główna

 

1.Nasza szkoła to karta historii
Zapisana przez burzę dziejową.
Kształtowała w rejonie Witkowic
Sens nauki i więź narodową.
Nauczała, jak w życiu codziennym
Znaleźć to, co człowieka wzbogaca.
Wskazywała wartości niezmienne,
jak: Ojczyzna, uczciwość i praca.

Ref. Bo szkoła jest naszym domem, drugim domem.
Kiedy jest ci smutno, kiedy źle,
Zawsze znajdziesz tu przyjaciół wielkie grono,
Które nigdy nie zawiedzie cię.

2. Teraz wszyscy - my mali i duzi
Naszą pracą, nauką i śpiewem
Chcemy szybko wyrosnąć na ludzi,
By nie zostać „ powalonym drzewem”.
Żeby oddać innym , co nam dano:
Wiedzę, serce i uśmiech na co dzień,
By zasłużyć na człowieka miano,
Który zawsze z sumieniem jest w zgodzie.

Słowa: Maria Lachowicz- Stankiewicz i Jolanta Szczerska

Muzyka: Janusz Ciepiela