Rada rodziców

Skład prezydium na rok szkolny 2021/2022:
Przewodniczący - Łukasz Odziewa
Zastępca przewodniczącego - Wioletta Maj-Podgłódek
Skarbnik - Kamil Polański
Sekretarz - Sylwia Kantor-Rusek
Komisja rewizyjna - Lucyna Chwesiuk
Komisja rewizyjna - Maria Chołdy-Plata
Komisja rewizyjna - Magdalena Pietroń

 

E-mail kontaktowy: radarodzicowzsp2@onet.pl
Tel kontaktowy (Łukasz Odziewa): 513-439-432 (w godz. 8-18)

Rachunek bankowy:
KBS 23 85910007 0021 0095 6105 0001

-----------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat możliwości przekazania
1% podatku na Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Krakowie klik