Rada rodziców

Skład prezydium na rok szkolny 2020/2021:

Przewodniczący - Łukasz Odziewa
Zastępca przewodniczącego - Wioletta Maj-Podgłódek
Skarbnik - Katarzyna Druzgała
Sekretarz - Ewa Słowik-Opoka
Członek prezydium - Sylwia Kantor-Rusek
Komisja rewizyjna - Agnieszka Pietruszka
Komisja rewizyjna - Maria Chołdy-Plata
Komisja rewizyjna - Monika Liszka

 

E-mail kontaktowy: radarodzicowzsp2@onet.pl
Tel kontaktowy (Łukasz Odziewa): 513-439-432 (w godz. 8-18)

Rachunek bankowy:
97 2030 0045 1110 0000 0165 5410

-----------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat możliwości przekazania
1% podatku na Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Krakowie klik