Rada rodziców

Skład prezydium na rok szkolny 2022/2023:
Przewodniczący - Łukasz Odziewa
Zastępca przewodniczącego - Anna Moskal
Skarbnik - Ela Szpiech
Sekretarz - Dorota Kulińska-Osip
Komisja rewizyjna: Lucyna Chwesiuk, Barbara Mielińska-Zubrzycka, Dominika Schimscheiner

 

E-mail kontaktowy: radarodzicowzsp2@onet.pl
Tel kontaktowy (Łukasz Odziewa): 513-439-432 (w godz. 8-18)

Rachunek bankowy:
KBS 23 85910007 0021 0095 6105 0001

-----------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat możliwości przekazania
1% podatku na Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Krakowie klik