Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 68 w Krakowie

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Krakowie