Dokumenty placówki

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego Librus

Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole 

Regulamin wycieczek i wyjść szkolnych

Regulamin korzystania z szafek szkolnych 

 

Informacje o nauczaniu dwujęzycznym z przedmiotów ścisłych

Przykładowe materiały do nauczania dwujęzycznego z biologii - 1

Przykładowe materiały do nauczania dwujęzycznego z biologii - 2

Przykładowe materiały do nauczania dwujęzycznego z chemii - 1

Przykładowe materiały do nauczania dwujęzycznego z chemii - 2

Przykładowe materiały do nauczania dwujęzycznego z chemii - 3

 

Informacje o nauczaniu dwujęzycznym z matematyki

Czytanie działań matematycznych

Słownictwo - równania

Podstawowe słownictwo z matematyki

Słowniczek geometria - 1

Słowniczek geometria - 2

Ułamki zwykłe i dziesiętne