Rekrutacja

Zakres treści obowiązujących na sprawdzenie uzdolnień kierunkowych


 Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy I

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych

Prezentacja szkoły


 Wniosek do klasy siódmej dwujęzycznej

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy siódmej dwujęzycznej

Zasady rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej